Bidden met of zonder God – Mind Monks

Bidden met of zonder God

Auteur:

Kerim Fathallah

Goden en heiligen zijn representaties van je onbewustzijn. Het zijn vertegenwoordigingen van instinctieve systemen die gelijk zijn onder elk mens en veel dieren. Denk aan agressie, seksuele lust, angst etc… Waar we (als collectief) met onze bewuste geest het idee dragen dat wij de koning zijn van onze innerlijke wereld, lijken we soms te vergeten dat onze instinctieve systemen vele miljoenen jaren ouder zijn dan ons prefrontale cortex (stukje van het brein waardoor we bewust kunnen nadenken). Het is zo oud dat we deze systemen zelfs delen met veel andere diersoorten. Een vraag die daardoor interessant wordt om over na te denken is: Ben ik het product van mijn eigen wil of is mijn eigen wil een product van mijn onbewustzijn? En in hoeverre heb ik daadwerkelijk invloed over wat ik voel? Waar de vraag “bestaat eigen wil?” discutabel blijft, is de meest ideale situatie waar we naartoe kunnen werken 1 waarin het bewustzijn en onbewustzijn in symbiose samenwerken. Als voorbeeld: Zie het onbewustzijn als de rivier waar jouw bewustzijn als een vlot doorheen vaart. Je kunt tegen de stroom in peddelen, waarbij je veel weerstand ervaart en niet ver komt. Of je laat je onbewustzijn (hier valt je intuïtie onder) je drijven naar een plek waar het je wilt brengen.

Het beeld van wie en hoe wij zijn als persoon is een verzameling aan herinneringen over onze gedragingen. Wat hierin belangrijk is om te beseffen, is dat jouw karakter geen vaste entiteit is, maar eerder een dynamische abstractie die onderhevig is aan wat het grote onbekende voortbrengt. Als voorbeeld; De meeste van ons hebben in het westen het geluk gehad om nog nooit zware depressie of doodsangst te hebben ervaren. Dat we het nog nooit hebben ervaren, betekent dat niet, dat we niet in staat zijn om dit te ervaren. Het is een potentieel dat ontwaakt zodra de situatie daarom vraagt en kan hevige consequenties hebben voor wie we zijn en wie we denken te zijn. Het is een realiteit waarvan het verstandig is om bewust te zijn, om zo geen slachtoffer te worden van negatieve gevolgen die onze onbewuste gedragspatronen met zich mee kunnen brengen. Het is alsof je een beschermlaag creëert voor het moment dat zo’n instinctief systeem zichzelf aandient. Door jezelf bewust te blijven van de onwetendheid en onderhevigheid van je eigen geest aan invloeden van buitenaf, verhelder je de lens waarmee je naar het leven kijkt. Hoe duidelijker je kunt zien, hoe beter je kunt mikken op een doelwit in het leven.

Jordan Peterson over Carl Jung: Veel van de drijvende krachten die beschavingen voorheen bestempelden als goden, zijn gepersonaliseerde representaties van instinctieve systemen.

Het omarmen van de goden/heiligen(zoals onze voorouders deden) die de instinctieve systemen representeren, geeft je een ritueel en gewoonte waarmee je deze systemen meer kunt belichamen. Het is een manier waarop je gewenste gedragingen kunt leren te belichamen, die nu nog misschien als “buitenaards” voelen. Bijvoorbeeld; Dapperheid, doortastendheid, liefdevol. Het doel hiervan is om een houding en mindset aan te nemen in het leven die je constant zo effectief mogelijk voortduwt naar een leefsituatie die beter is dan degene waar je op dit moment in staat. Het is alsof je hiermee “het zwaard tegen het enge onbekende”, constant mee blijft aanscherpen.

Een manier waarop ik dit doe, is door te bidden naar goden die deze gewenste gedragingen belichamen. Bijvoorbeeld Maria, Aphrodite, Joseph, Pomba Gira. Het maakt niet uit waar ze vandaan komen of wie het precies is, zolang het maar een emotionele link draagt met de gedraging die je wilt uitnodigen. Hoe ik dit doe is door het beeld van deze heilige/god zo duidelijk mogelijk te visualiseren, alsof een dialoog met ze voer. Vervolgens bedank ik de heilige/god voor de manier waarop deze zichzelf al in mijn leven manifesteert, en vervolgens wens ik de manier waarop ik wil dat dit zichzelf nog meer in mijn leven vormgeeft. Het belangrijkste aspect hierin is om een emotionele link te maken. Je moet het voelen.

Het moraal van het verhaal: Als mens zijn we snel geneigd om ons neer te leggen bij een beeld dat we van onszelf hebben, terwijl we tot zoveel meer in staat zijn. Wees je bewust van het oneindig potentieel in jezelf. Als je een verlangen voelt om jezelf naar een andere plek in het leven toe te bewegen, zie dat dan niet als een random mindfart, maar als een uitnodiging van je intuïtie om in beweging te komen.

Scroll naar top